Trung tâm Bảo mật

Trung tâm Quyền riêng tư SHEIN
Quyền lợi của bạn
Quyền riêng tư và bảo mật của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy mô tả chi tiết về các quyền của mình theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, cũng như thông tin về cách thức để bạn thực hiện các quyền đó.
Quyền truy cập
Nếu bạn muốn truy cập thông tin chúng tôi đã thu thập về bạn, bạn có quyền nhận một bản sao dữ liệu cá nhân của mình ở định dạng có cấu trúc và máy có thể đọc được. Bạn có thể gửi Yêu cầu truy cập của mình bằng cách đi tới cài đặt tài khoản cá nhân của bạn.
Để đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ gửi mã xác minh đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản SHEIN của bạn. Sau khi bạn nhận được mã, bạn sẽ có thể tải xuống dữ liệu của mình từ cài đặt tài khoản.
Quyền chỉnh sửa
Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ về bạn, chúng tôi có thể thực hiện những thay đổi đó trong cài đặt Hồ sơ của tôi .
Nó cho phép bạn sửa đổi thông tin tài khoản cơ bản, chẳng hạn như ảnh hồ sơ, kích thước hoặc tùy chọn kiểu. Ngoài ra, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa phương thức thanh toán và địa chỉ đã lưu để hợp lý hóa quy trình thanh toán.
Quyền xóa
Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa vĩnh viễn thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi. Khi yêu cầu xóa tài khoản của bạn đã được xử lý, thông tin của bạn sẽ được xóa vĩnh viễn (ngoại trừ một số dữ liệu nhất định mà chúng tôi có thể giữ lại để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình, như được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi). Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể đăng nhập lại và nếu bạn muốn tiếp tục mua sắm tại SHEIN trong tương lai, bạn sẽ cần thiết lập một tài khoản mới.
Bạn có thể thực hiện Quyền xóa tài khoản của mình bằng cách gửi yêu cầu tại đây .
Xin lưu ý rằng để duy trì tính bảo mật cho dữ liệu của mình, bạn cần truy cập vào email hoặc điện thoại mà bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản SHEIN.
Hủy đăng ký
Nếu bạn không muốn tiếp tục nhận thông tin tiếp thị từ SHEIN, chỉ cần nhấp vào liên kết 'Hủy đăng ký' ở cuối email bất kỳ mà chúng tôi gửi cho bạn. Bạn cũng có thể gửi yêu cầu hủy đăng ký thông qua Trung tâm yêu cầu của chúng tôi.
Chúng tôi tôn trọng lựa chọn của bạn, và chúng tôi sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của bạn.
Quyền từ chối
Chúng tôi không bán thông tin của người dùng cho bên thứ ba theo ý nghĩa thường được hiểu của thuật ngữ này. Tuy nhiên, việc cung cấp một số số nhận dạng nhất định cho bên thứ ba có thể được coi là hành vi bán theo một số luật. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin nhận dạng cá nhân như cookie và các công nghệ theo dõi khác để phân tích và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng với các quảng cáo được nhắm mục tiêu.
Nếu bạn muốn từ chối việc bán thông tin cá nhân như vậy, bạn có thể kiểm soát cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn bằng cách nhấp vào liên kết “Quản lý cookie” ở cuối trang web hoặc trong menu Cài đặt trong ứng dụng di động của bạn.
Nếu bạn là cư dân Hoa Kỳ, bạn có thể kiểm soát cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn bằng cách nhấp vào liên kết “Không bán thông tin cá nhân của tôi” ở cuối trang web hoặc trong menu Cài đặt trong ứng dụng di động của bạn.
Quyền từ chối tạo hồ sơ
Tạo hồ sơ là quá trình xử lý tự động thông tin cá nhân của bạn để đánh giá các khía cạnh nhất định trong hành vi mua sắm hoặc sở thích cá nhân. Quá trình này có thể bao gồm tạo hồ sơ dựa trên lịch sử duyệt web hoặc truy vấn tìm kiếm của bạn nhằm cung cấp cho bạn trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa.
Bạn có quyền từ chối tạo hồ sơ chỉ dựa trên xử lý tự động dữ liệu của bạn. Xin lưu ý rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm của bạn và kết quả tìm kiếm sẽ không được điều chỉnh theo sở thích cá nhân và hồ sơ của bạn.
Nếu bạn muốn từ chối tạo hồ sơ, bạn có thể yêu cầu như vậy bằng cách nhấp vào liên kết “Quản lý cookie” ở cuối trang web hoặc trong menu Cài đặt trong ứng dụng di động của bạn.
Nếu bạn là cư dân Hoa Kỳ, hãy nhấp vào liên kết “Không bán thông tin cá nhân của tôi” ở cuối trang web, hoặc trong menu Cài đặt trong ứng dụng di động của bạn.
Các mối lo ngại khác về quyền riêng tư
Nếu bạn muốn báo cáo mối lo ngại về quyền riêng tư, gửi khiếu nại liên quan đến bảo vệ dữ liệu hoặc thực hiện các quyền dữ liệu cụ thể áp dụng tại khu vực tài phán của bạn, bạn có thể thực hiện các quyền này thông qua Trung tâm Yêu cầu của chúng tôi.
Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email [email protected] . Xin lưu ý rằng tài khoản email này chỉ để nhận và trả lời các câu hỏi liên quan đến pháp lý và quyền riêng tư.
Đối với các câu hỏi liên quan đến đơn đặt hàng, sản phẩm hoặc tài khoản, vui lòng đọc “Các câu hỏi thường gặp” hoặc liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi, gặp đại lý để được hỗ trợ thêm.