Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách Quyền riêng tư
SHEIN là nhà bán lẻ thời trang phong cách sống toàn cầu phục vụ tại hơn 150 quốc gia trên toàn thế giới. Nhằm tuân thủ luật bảo vệ quyền riêng tư quốc tế, chúng tôi đã công bố các chính sách cho các khu vực pháp lý khác nhau nơi khách hàng cư trú. Để xem Chính sách Quyền riêng tư dành cho bạn, vui lòng chọn quốc gia hoặc khu vực mà bạn đang truy cập nền tảng SHEIN.
Khu vực quốc tế