Mô tả quy tắc danh sách

1.Giới thiệu về danh sách SHEIN
Danh sách SHEIN là thứ hạng được tính toán dựa trên dữ liệu tiêu dùng thực tế của một số lượng lớn sản phẩm trên nền tảng, sử dụng các mô hình thuật toán có thẩm quyền để chọn ra các sản phẩm chất lượng cao và tiết kiệm chi phí trên trang SHEIN. Danh sách này cam kết cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao và tiết kiệm chi phí. hướng dẫn tiêu dùng đáng tin cậy nhất và giảm chi phí ra quyết định. Giúp bạn lựa chọn mua sắm dễ dàng hơn.
2. Định vị dữ liệu danh sách SHEIN
Thực tế: dữ liệu tiêu thụ thực tế về hàng hóa khổng lồ của SHEIN
Tính công bằng: Sắp xếp toàn diện các mô hình thuật toán đa chiều, loại bỏ thứ hạng đấu thầu
3. Mô tả quy tắc sắp xếp danh sách SHEIN
1. Danh sách bán chạy: Tính toán tổng hợp dựa trên doanh số bán hàng hàng hóa, cập nhật hàng ngày
2. Danh sách khen thưởng: Tính toán toàn diện dựa trên điểm đánh giá sản phẩm và doanh số, được cập nhật hàng ngày
3. Danh sách yêu thích: tính toán toàn diện dựa trên số lượng sản phẩm yêu thích và doanh số bán hàng, được cập nhật hàng ngày
4. Danh sách xu hướng: tính toán toàn diện dựa trên xu hướng bán hàng của sản phẩm trong 7-14 ngày qua, được cập nhật hàng ngày
5. Danh sách sản phẩm mới bán chạy nhất: tính toán toàn diện dựa trên doanh số bán sản phẩm mới và các chỉ số khác, được cập nhật hàng ngày
4. Hướng dẫn bổ sung
Câu hỏi: Kích cỡ dữ liệu nhãn trên từng loại danh sách là gì:
xx ngày liên tiếp đứng đầu: lấy 10 ngày tự nhiên gần nhất làm kỳ thống kê, số ngày đứng đầu danh sách;
Ba xx ngày đứng đầu danh sách: số ngày đứng đầu danh sách, lấy 10 ngày tự nhiên cuối cùng làm chu kỳ thống kê;
Hỏi: Tại sao các sản phẩm xếp hạng cao nhất trong danh sách bán chạy nhất lại bán được ít hơn các sản phẩm xếp hạng cuối cùng?
Đáp: Tất cả các loại danh sách xếp hạng SHEIN đều được tính điểm và sắp xếp dựa trên nhiều chỉ số và doanh số bán hàng chỉ là một trong các chỉ số tính toán;
Hỏi: Tại sao danh sách và thứ hạng của cùng một sản phẩm lại khác nhau?
Đáp: Danh sách và thứ hạng trên cùng một sản phẩm sẽ khác nhau trong các trường hợp sau:
(1) Dữ liệu bảng xếp hạng được cập nhật hàng ngày và bạn có thể thấy các trang khác nhau ngay trước và sau khi cập nhật dữ liệu khi bạn xem nó;
(2) Cùng một sản phẩm có thể xuất hiện trên nhiều loại danh sách khác nhau và quy tắc sắp xếp trong các loại danh sách khác nhau sẽ khác nhau, có thể sản phẩm bạn nhìn thấy lại được xếp hạng trên nhiều loại danh sách khác nhau;