Hoàn tiền

Phương thức hoàn tiền là gì?
Thanh toán trực tuyến:
1. Khoản tiền hoàn lại sẽ được gửi đến ví SHEIN của bạn hoặc hình thức thanh toán ban đầu dựa trên phương thức hoàn tiền bạn đã chọn.
2. Nếu bạn không chọn phương thức hoàn tiền, chúng tôi sẽ xử lý theo lựa chọn của bạn trong hồ sơ hoàn tiền.
Tiền mặt khi nhận hàng: Khoản tiền hoàn lại sẽ được chuyển vào ví SHEIN của bạn.
Lưu ý: Các đơn hàng được thanh toán bằng Thẻ quà tặng SHEIN sẽ trả lại Thẻ quà tặng theo mặc định.
Khi nào tôi sẽ nhận được tiền hoàn lại?
Khi khoản tiền hoàn lại đã được xử lý, bạn sẽ nhận được email thông báo hoàn tiền. Thời gian hoàn tiền phụ thuộc vào phương thức hoàn tiền và ngân hàng của bạn.
Thẻ quà tặng SHEIN: 24 giờ
Ví SHEIN: 24 giờ
PayPal: 1-5 ngày làm việc
Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ: 1-15 ngày làm việc
Làm cách nào tôi có thể được hoàn tiền nếu thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của tôi không còn hiệu lực hoặc đã hết hạn?
Vì lý do bảo mật, khoản hoàn trả sẽ chỉ được xử lý vào thẻ ban đầu mà khoản thanh toán đã được khấu trừ từ đó.
Nếu thẻ ban đầu của bạn đã hết hạn hoặc không còn hiệu lực, bạn có thể liên hệ với công ty phát hành thẻ (ngân hàng hoặc công ty thẻ của bạn) để được hỗ trợ; họ vẫn có thể nhận tiền thay cho bạn.
Làm cách nào để kiểm tra/tìm và sử dụng ví của tôi?
Vui lòng đăng nhập vào tài khoản SHEIN của bạn → Tài sản của tôi để kiểm tra xem khoản tiền hoàn lại đã được áp dụng cho 'Ví tiền' của bạn chưa. Vui lòng đảm bảo đăng nhập vào đúng tài khoản, sau đó nhấp vào ' Ví của tôi '.
Đối với thanh toán trực tuyến, số dư trong ví có thể được sử dụng cho lần mua hàng tiếp theo của bạn hoặc được rút và trả về hình thức thanh toán ban đầu của bạn.
Đối với Tiền mặt khi giao hàng, số dư trong ví có thể được sử dụng cho lần mua hàng tiếp theo hoặc bạn có thể rút số dư về tài khoản của mình.
ARN là gì?
ARN là viết tắt của Số tham chiếu Công ty nhận tiền hoàn lại. Một số thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng sẽ tạo ARN khi hoàn tiền thành công. ARN sẽ được hiển thị trên trang 'Chi tiết hoàn tiền' và chúng tôi cũng sẽ gửi email để thông báo cho bạn về ARN.
Nếu bạn chưa nhận được tiền hoàn lại trong khung thời gian tiêu chuẩn, vui lòng sử dụng Số tham chiếu Công ty nhận tiền hoàn lại để liên hệ với ngân hàng của bạn để biết thêm thông tin và cập nhật trạng thái.
Tại sao số tiền nhận được ít hơn số tiền hoàn lại?
1. Ngân hàng tính phí xử lý.
2. Tỷ giá hối đoái đã thay đổi so với thời điểm thanh toán.
3. Khoản tiền hoàn lại là giá thực tế đã thanh toán, không phải giá bán.
Nếu bạn nhận được ít hơn số tiền ban đầu, bạn có thể liên hệ với ngân hàng của mình để kiểm tra các tình huống trên.
Lưu ý: Phí vận chuyển ban đầu không được hoàn lại.