Các Hình Thức Khuyến Mãi

Các hình thức khuyến mãi Hướng dẫn
Flash sale Chỉ trong một thời gian giới hạn, sản phẩm khuyến mại có sẵn. Có số lượng hạn chế.
Mua X nhận được 1 -Z% Mua X sản phẩm và giảm Z% cho sản phẩm có giá thấp nhất
Mua X -Z% Mua X sản phẩm hoặc trở lên để giảm Z% cho tất cả sản phẩm
GIẢMZ% Thời gian có hạn
Độc quyền trên App Giảm Z% Ưu đãi dành riêng tại App SHEIN
Độc quyền trên VIP Giảm Z% Ưu đãi dành riêng cho VIP
Mua X nhận quà Nhận quà tặng miễn phí khi bạn mua X sản phẩm hoặc nhiều hơn!
Mua $X nhận quà Nhận quà tặng miễn phí khi bạn mua đến $ X +!
Giảm $Y cho dơn hàng từ $X Giảm $ Y khi bạn mua đến $ X +!
Giảm $Y cho đơn hàng từ $X món Giảm $ Y khi bạn mua X sản phẩm hoặc nhiều hơn!
Trả thêm mua hàng đẹp Khi bạn mua đến $ X hoặc nhiều hơn, hãy nhận các sản phẩm này với giá thấp!
N món chỉ $X Nhận N sản phẩm chỉ $ X!
$ X cho N sản phẩm Đối với mỗi giao dịch $ X, bạn có thể mua N sản phẩm đang khuyến mại
Thứ hai -X% thứ ba -Y% Mua 3 sản phẩm thì sản phẩm giá thấp nhất giảm X% và giảm Y% cho sản phẩm có giá thấp nhất thứ 2!
Thứ hai $X thứ ba $Y Mua 3 sản phẩm thì sản phẩm giá thấp nhất giảm $X và giảm $Y cho sản phẩm có giá thấp nhất thứ 2!
sản phẩm thứ 2 giảm X% Mua 2 sản phẩm thì sản phẩm giá thấp nhất được giảm X%!
sản phẩm thứ 2 giá X$ Mua 2 sản phẩm thì sản phẩm có giá thấp nhất chỉ $ X
Tặng lại Phiếu giảm giá Nhận phiếu giảm giá khi bạn mua đến $ X hoặc nhiều hơn