Điều khoản và Điều kiện Thẻ quà tặng

Các điều khoản và điều kiện sau đây áp dụng cho thẻ quà tặng đã mua hoặc nhận được trên SHEIN. Cập nhật lần cuối vào: 1 Tháng sáu, 2022
1. Đổi và Hạn chế
Thẻ quà tặng có thể được đổi trên SHEIN để mua sản phẩm và dịch vụ. Thẻ quà tặng được mua sau ngày 8 tháng 3 năm 2021 không còn có thể được đổi ra bên ngoài quốc gia mà nó đã được mua. Ví dụ: nếu bạn đã mua thẻ quà tặng trên trang web của SHEIN ở Mỹ, nó chỉ có thể được đổi trên trang PC, trang di động, hệ thống Android hoặc hệ thống iOS của trang web SHEIN US.
2. Mua
Khi bạn đặt hàng để mua thẻ quà tặng, chúng tôi cần đảm bảo rằng phương thức thanh toán của bạn là an toàn và bảo mật. Quá trình xác minh ước tính mất 1-7 ngày làm việc. Khung thời gian thực tế phụ thuộc vào phương thức thanh toán của bạn chọn.
3. Đổi thẻ quà tặng
Bạn có thể nhập số thẻ quà tặng và số PIN khi bạn đang trả phòng. Số tiền sẽ được khấu trừ vào thẻ quà tặng. Nếu số dư phải trả nhiều hơn số dư còn lại trên thẻ quà tặng, bạn phải chọn các phương thức thanh toán khác để thanh toán cho số tiền còn lại.
Xin lưu ý rằng chỉ có một thẻ quà tặng có thể được đổi liên quan đến bất kỳ đơn đặt hàng nào và chúng không thể được "chồng lên" hoặc kết hợp với các thẻ quà tặng khác cho cùng một đơn đặt hàng đó.
4. Xem số dư
Bạn có thể kiểm tra số dư thẻ quà tặng trong tài khoản của mình.
Số dư trong thẻ quà tặng của bạn có thể được sử dụng trên SHEIN để mua các sản phẩm và dịch vụ. Số dư thẻ quà tặng không được rút thành tiền mặt.
5. Thời gian hiệu lực và Hoàn tiền
Bất kỳ thẻ quà tặng nào bạn mua từ chúng tôi đều không có ngày hết hạn.
Trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành, việc mua thẻ quà tặng không được hoàn lại.
Xin lưu ý rằng bất kỳ thẻ quà tặng nào do chúng tôi phát hành miễn phí cho bạn có thể có thời hạn sử dụng, thường hoạt động từ 1 ngày đến 3 tháng (hoặc có khả năng lâu hơn) kể từ ngày phát hành.
Khi hết thời hạn hiệu lực, thẻ quà tặng không thể được đổi.
Nếu đơn hàng được thanh toán bằng thẻ quà tặng và yêu cầu hoàn lại tiền, phần đã thanh toán bằng thẻ quà tặng sẽ được trả lại thẻ quà tặng.
6. Nguyên nhân thẻ quà tặng không nhận được
Sau khi thẻ quà tặng đã được mua thành công, nó sẽ được gửi đến địa chỉ email trong hồ sơ (hoặc các phương pháp thay thế mà SHEIN có thể xác định). Nếu bạn không nhận được số thẻ quà tặng và số PIN, có thể là do:
  • Bạn đã nhập sai địa chỉ email khi mua thẻ quà tặng. Vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng để xác nhận và thay đổi địa chỉ email.
  • Hộp thư đến của bạn đã đầy. Vui lòng đảm bảo bạn có đủ dung lượng trong hộp thư đến, sau đó liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng để gửi lại.
  • Email của chúng tôi đã bị hộp thư của bạn chặn. Vui lòng thêm SHEIN.com vào danh sách trắng của bạn, sau đó liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng để gửi lại.
7. Thẻ quà tặng bị mất hoặc bị đánh cắp
Để tránh nghi ngờ, SHEIN sẽ không chịu trách nhiệm nếu thẻ quà tặng bị mất hoặc bị đánh cắp sau đó bị sử dụng mà không có sự cho phép của bạn. Như vậy, vui lòng đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các phương tiện thích hợp để bảo mật số thẻ quà tặng và mã PIN của mình khỏi truy cập và sử dụng trái phép.