Tắt ô đó, vì đã đến lúc bạn cần thời gian ( thời gian tốt nhất).
Cập nhật lần cuối: 0 phút trước