Mô tả xóa tài khoản SHEIN

Kính gửi khách hàng của SHEIN, bạn có thể xóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào, nhưng sau khi xóa được xử lý, mọi thứ trong tài khoản của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn và có thể không được phục hồi. Do đó, trước khi xóa tài khoản SHEIN của bạn, vui lòng hiểu những điều sau:
1. Xóa tài khoản có nghĩa là gì
Bạn sẽ mất tất cả dữ liệu và nội dung trong tài khoản của mình, bao gồm hồ sơ liên lạc, tệp và hình ảnh.
Bạn sẽ không thể sử dụng tài khoản của mình để duyệt trang web của SHEIN và mua hàng.
2. Xem hoặc lưu thông tin của bạn
Xem thông tin trong tài khoản của bạn, xác nhận nếu thông tin trong tài khoản của bạn có thể bị xóa vĩnh viễn.
Nếu cần, vui lòng lưu lại thông tin dự phòng trong tài khoản của bạn, trong trường hợp bạn có thể muốn khôi phục tài khoản của mình trong tương lai.
3. Trước khi xóa tài khoản của bạn, vui lòng đảm bảo:
Không có đơn đặt hàng chưa hoàn thành hoặc sau bán hàng trong tài khoản của bạn.
Không có số dư còn lại trong ví của tài khoản của bạn.
Không có quy trình liên tục trong tài khoản của bạn.