Bình hoa

1 bình hoa hình xương rồng

1 bình hoa hình xương rồng

Bình hoa trơn 1 cái

Bình hoa trơn 1 cái

Bình nhựa trong 1 cái

Bình nhựa trong 1 cái

1 cái bình nhựa kết cấu

1 cái bình nhựa kết cấu

10 chiếc nơ trang trí bình hoa màu sắc ngẫu nhiên

10 chiếc nơ trang trí bình hoa màu sắc ngẫu nhiên

1 bình hoa màu sắc ngẫu nhiên

1 bình hoa màu sắc ngẫu nhiên

1 bình hoa màu sắc ngẫu nhiên

1 bình hoa màu sắc ngẫu nhiên

1 cái bình nhựa có họa tiết màu sắc ngẫu nhiên

1 cái bình nhựa có họa tiết màu sắc ngẫu nhiên

1 chiếc bình hoa rắn

1 chiếc bình hoa rắn

1 chiếc bình hoa hình xương rồng

1 chiếc bình hoa hình xương rồng

Bình hoa nhựa 1pc

Bình hoa nhựa 1pc

1 cái bình màu ngẫu nhiên có kết cấu

1 cái bình màu ngẫu nhiên có kết cấu

1 cái bình nhựa màu ngẫu nhiên

1 cái bình nhựa màu ngẫu nhiên

1 cái bình nhựa màu ngẫu nhiên

1 cái bình nhựa màu ngẫu nhiên

1 cái bình hoa màu ngẫu nhiên

1 cái bình hoa màu ngẫu nhiên

1 cái bình hoa màu ngẫu nhiên

1 cái bình hoa màu ngẫu nhiên

1 cái bình hoa màu ngẫu nhiên

1 cái bình hoa màu ngẫu nhiên

1 cái nơ trang trí bình hoa

1 cái nơ trang trí bình hoa

1 cái nơ trang trí bình hoa

1 cái nơ trang trí bình hoa

1 cái bình nhựa kết cấu

1 cái bình nhựa kết cấu