Hủy đăng ký nhận email tiếp thị

SHEIN hoàn toàn bảo vệ sự riêng tư của bạn và tôn trọng tuyệt đối các quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.
Bạn có thể hủy đăng ký nhận email tiếp thị bằng cách nhấp vào nút "hủy đăng ký" ở cuối mỗi email.
Ngoài ra, bạn có thể gửi yêu cầu từ chối email tiếp thị hoặc liên hệ với SHEIN hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ thêm.