Bộ ấm chén

1 muỗng trà bằng thép không gỉ

1 muỗng trà bằng thép không gỉ

1 cái thìa bằng thép không gỉ

1 cái thìa bằng thép không gỉ

1 cái thìa đo bằng thép không gỉ

1 cái thìa đo bằng thép không gỉ

1 cái thìa trà ngẫu nhiên bằng thép không gỉ

1 cái thìa trà ngẫu nhiên bằng thép không gỉ

1 cái bình trà bằng thép không gỉ

1 cái bình trà bằng thép không gỉ

1 bộ lọc trà bằng thép không gỉ có thể điều chỉnh

1 bộ lọc trà bằng thép không gỉ có thể điều chỉnh

1 cái mũ Giáng sinh trang trí phòng trà ấm cúng

1 cái mũ Giáng sinh trang trí phòng trà ấm cúng

Bộ lọc trà dùng một lần 100 chiếc

Bộ lọc trà dùng một lần 100 chiếc

5 cái Hình con ốc Hình dạng Ngẫu nhiên Túi đựng Túi Trà

5 cái Hình con ốc Hình dạng Ngẫu nhiên Túi đựng Túi Trà

1 cái dụng cụ lọc trà thiết kế dâu tây

1 cái dụng cụ lọc trà thiết kế dâu tây

1 muỗng trà hợp kim kẽm

1 muỗng trà hợp kim kẽm

Bộ lọc trà dùng một lần 100 cái

Bộ lọc trà dùng một lần 100 cái

1 cái xẻng trà nhựa

1 cái xẻng trà nhựa

1 dụng cụ lọc trà bằng thép không gỉ

1 dụng cụ lọc trà bằng thép không gỉ

1 dụng cụ lọc trà bằng thép không gỉ

1 dụng cụ lọc trà bằng thép không gỉ

1 bộ lọc trà bằng thép không gỉ

1 bộ lọc trà bằng thép không gỉ

1 bộ lọc trà bằng thép không gỉ

1 bộ lọc trà bằng thép không gỉ

100 cái Túi lọc trà chi tiết dây rút trơn

100 cái Túi lọc trà chi tiết dây rút trơn

1 cái hoa mẫu trà ấm cúng

1 cái hoa mẫu trà ấm cúng

1 bộ lọc trà bằng thép không gỉ

1 bộ lọc trà bằng thép không gỉ