Dụng cụ Làm Sushi

25 sản phẩm
1pc 4 khuôn Sushi

1pc 4 khuôn Sushi

Bộ khuôn Sushi 4 miếng

Bộ khuôn Sushi 4 miếng

1 cái khuôn Sushi rõ ràng

1 cái khuôn Sushi rõ ràng

Bộ khuôn Sushi 2 miếng

Bộ khuôn Sushi 2 miếng

Khuôn Sushi tối giản 1 cái

Khuôn Sushi tối giản 1 cái

Khuôn Sushi 1 cái

Khuôn Sushi 1 cái

1pc Sushi Mat

1pc Sushi Mat

Bộ khuôn Sushi 3 miếng

Bộ khuôn Sushi 3 miếng

1pc Sushi Mat bằng gỗ

1pc Sushi Mat bằng gỗ

Khuôn làm cơm nắm 1 cái

Khuôn làm cơm nắm 1 cái

1 cái muỗng khuôn Sushi

1 cái muỗng khuôn Sushi

Khuôn cơm nắm 2 miếng

Khuôn cơm nắm 2 miếng

2 cái Công cụ Sushi Tam giác

2 cái Công cụ Sushi Tam giác

2 cái khuôn thiết kế phim hoạt hình cơm nắm

2 cái khuôn thiết kế phim hoạt hình cơm nắm

Khuôn Sushi 1 cái

Khuôn Sushi 1 cái

Khuôn cơm nắm ngẫu nhiên 1pc

Khuôn cơm nắm ngẫu nhiên 1pc

Khuôn cơm nắm tự làm 1pc 3 lưới

Khuôn cơm nắm tự làm 1pc 3 lưới

4 cái khuôn thiết kế phim hoạt hình cơm nắm

4 cái khuôn thiết kế phim hoạt hình cơm nắm

1 miếng Sushi cuộn Mat

1 miếng Sushi cuộn Mat

9 cái Đũa & Bộ Dụng Cụ Làm Sushi

9 cái Đũa & Bộ Dụng Cụ Làm Sushi