Khán đài

9 cái khay đựng bánh trong suốt

9 cái khay đựng bánh trong suốt

1pc Scallop Trim Cake Tray Mat with Handle

1pc Scallop Trim Cake Tray Mat with Handle

Bàn xoay đường ống bánh nhựa 1pc

Bàn xoay đường ống bánh nhựa 1pc

Bộ đế bánh trong suốt 4 cái 4 inch

Bộ đế bánh trong suốt 4 cái 4 inch

4 cái khay đựng bánh trong suốt

4 cái khay đựng bánh trong suốt

Bàn xoay bánh màu ngẫu nhiên 1pc

Bàn xoay bánh màu ngẫu nhiên 1pc

Đế bánh nhựa 1pc

Đế bánh nhựa 1pc

1 bộ đế bánh ngẫu nhiên

1 bộ đế bánh ngẫu nhiên

1 giá đỡ bánh có thể xoay màu ngẫu nhiên

1 giá đỡ bánh có thể xoay màu ngẫu nhiên

Bộ đế bánh 5 chiếc

Bộ đế bánh 5 chiếc