Cái Loa

4 sản phẩm
2 loa mini để bàn
Loa siêu trầm di động Loa có dây để bàn
2 loa nhỏ có dây
Loa để bàn âm thanh nổi