Xà cạp màu trơn Xám Thể thao

Màu sắc: Màu Xám nhạt