Bộ tấm đặc không có chất độn

Từ

4.95

Màu sắc: trắng
  • 160*230
  • 167*224
  • 205*244
  • 228*260
  • 230*230
  • 230*250
Số lượng: