Thông Tin Vận Chuyển

1-3 ngày để xử lý
Vận chuyển đến
Vietnam

Phương pháp vận chuyển

Tùy chọn giao hàng

Chi phí vận chuyển

giao hàng tiêu chuẩn

Giao hàng dự kiến vào ngày 23/06/2024 - 25/06/2024.

Toàn bộ miễn phí vận chuyển
* Trong hầu hết các trường hợp, gói hàng sẽ được giao trong thời gian dự kiến đến. Tuy nhiên, ngày giao hàng thực tế có thể bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp chuyến bay, điều kiện thời tiết và các yếu tố bên ngoài khác. Vui lòng tham khảo thông tin theo dõi để biết ngày giao hàng chính xác nhất. Thời gian cụ thể tùy thuộc vào trang web / thông báo chính thức của công ty hậu cần.
Nếu bạn thấy rằng: 1) gói hàng của bạn chưa được giao trong thời gian quy định; 2) thông tin theo dõi cho thấy gói hàng đã được giao nhưng bạn chưa nhận được; hoặc 3) gói hàng của bạn bao gồm các mặt hàng bị thiếu/không chính xác, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng trong vòng 45 ngày kể từ ngày thanh toán để các vấn đề nói trên có thể được giải quyết. Đối với các đơn đặt hàng, sản phẩm khác và các vấn đề liên quan đến hậu cần, hãy nhớ liên hệ với dịch vụ khách hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày thanh toán.
* Vui lòng bấm vào nút "Xác nhận Giao hàng" trong vòng 6 tháng (kể từ ngày gửi hàng). Sau đó, nút sẽ chuyển sang màu xám và không thể được sử dụng để nhận thêm điểm.