Vòng cổ trang trí bằng vỏ sò & ngọc trai giả

  • Một cỡ
Số lượng:
Chỉ có3cái