Quyền Chỉnh lưu

1: Làm cách nào để sửa đổi thông tin cơ bản trên tài khoản SHEIN của tôi?
Nếu bạn muốn sửa đổi thông tin cá nhân cơ bản trên tài khoản SHEIN của mình, ví dụ: ảnh hồ sơ, biệt hiệu, sở thích kiểu dáng và kích thước, vui lòng đăng nhập vào tài khoản SHEIN của bạn và chọn [Tài khoản của tôi] - [ Hồ sơ của tôi ] .
2: Làm cách nào để cập nhật địa chỉ email của tôi?
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo cho bạn rằng chúng tôi không thể thay đổi địa chỉ email đã đăng ký được liên kết với tài khoản SHEIN của bạn để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn.
(1) Nếu bạn chưa thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào từ SHEIN, chúng tôi khuyên bạn nên tạo một tài khoản SHEIN mới.
(2) Nếu bạn có các đơn đặt hàng hoặc số dư ví chưa thanh toán trong tài khoản SHEIN của mình, chúng tôi khuyên bạn nên giữ tài khoản này cho đến khi tất cả các vấn đề được giải quyết. Sau đó, bạn có thể đăng ký một tài khoản mới.