Quyền được Xóa (hoặc được quên)

1: Làm cách nào để xóa dữ liệu tôi đã cung cấp cho SHEIN?
SHEIN hoàn toàn bảo vệ sự riêng tư của bạn và tôn trọng tuyệt đối các quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.
Nếu bạn muốn xóa thông tin thanh toán trên tài khoản SHEIN của mình, ví dụ: thông tin thẻ ngân hàng, vui lòng đăng nhập vào tài khoản SHEIN của bạn và chọn 【Tài khoản của tôi】 - 【 Tùy chọn Thanh toán của Tôi 】.
Nếu bạn muốn xóa dữ liệu khác mà bạn đã cung cấp cho SHEIN, bạn có thể gửi yêu cầu .