Kính râm đính kim cương

Màu sắc: Màu xanh lam
Số lượng: