Đảm bảo Chất lượng

Kiểm tra Chất lượng
Chúng tôi thực hiện kiểm tra chất lượng của tất cả các sản phẩm của chúng tôi trước khi chính thức giới thiệu chúng ra thị trường. Chúng tôi kiểm tra kiểu dáng, màu sắc, kích thước, tay nghề và chất lượng, vv để trừ bỏ tất cả vấn đề. Chúng tôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động cắt, may và ủi đều đáp ứng các yêu cầu chất lượng của chúng tôi. Có những vị trí lý tưởng cho từng giai đoạn sản xuất này. Công nhân của chúng tôi làm theo sách hướng dẫn để đảm bảo xuất hiện sản phẩm hoàn hào.
Xem xét lại Sản phẩm
Sau khi kiểm tra chất lượng, mỗi sản phẩm được gửi đến kho của chúng tôi, nơi nhân viên của chúng tôi sẽ xem xét lại sản phẩm trong giai đoạn đóng gói. Mặc dù chúng tôi thực hiện nhiều bước để đảm bảo chất lượng, có lúc một cái gì đó sẽ bị lỗi. Nếu bạn không hài lòng với sản phẩm của mình, chúng tôi mời bạn liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi.