Đầm Nút phía trước Sọc ca rô Retro

Màu sắc: Màu Khaki