Cộng với kích thước bìa màu trơn

Màu sắc: Màu be
  • 0XL
  • 1XL
  • 2XL
  • 3XL