Cộng với kích thước bìa cắt Chấm bi

Màu sắc: màu đen
  • 0XL
  • 1XL
  • 2XL
  • 3XL
  • 4XL