Bộ sơ cứu Thú cưng

1 bộ dụng cụ sơ cứu thú cưng màu ngẫu nhiên
1 bộ dụng cụ sơ cứu thú cưng di động màu ngẫu nhiên