Nhiều màu Thép không gỉ Bạc Nhựa Dụng cụ làm bánh bao

Công cụ Mì ống

Công cụ đóng dấu bánh bao 3 cái

Công cụ đóng dấu bánh bao 3 cái

1 khuôn bánh bao tự động

1 khuôn bánh bao tự động

1 cái cán thép không gỉ

1 cái cán thép không gỉ

Bộ cắt bánh bao bằng thép không gỉ 5 chiếc

Bộ cắt bánh bao bằng thép không gỉ 5 chiếc

2 chiếc Máy cắt bột cầm tay

2 chiếc Máy cắt bột cầm tay

3 cái Công cụ làm bánh bao màu ngẫu nhiên

3 cái Công cụ làm bánh bao màu ngẫu nhiên

2 khuôn bánh bao màu ngẫu nhiên

2 khuôn bánh bao màu ngẫu nhiên

1 khuôn làm há cảo inox

1 khuôn làm há cảo inox

1 khuôn làm há cảo inox

1 khuôn làm há cảo inox

1 khuôn làm há cảo inox

1 khuôn làm há cảo inox

1 khuôn làm há cảo inox

1 khuôn làm há cảo inox

1 khuôn làm há cảo inox

1 khuôn làm há cảo inox

1 khuôn bánh bao di động

1 khuôn bánh bao di động

1 khuôn làm há cảo inox

1 khuôn làm há cảo inox

1 cái khuôn bánh bao màu ngẫu nhiên

1 cái khuôn bánh bao màu ngẫu nhiên

1 khuôn làm há cảo inox

1 khuôn làm há cảo inox

1 khuôn làm há cảo inox

1 khuôn làm há cảo inox

1 công cụ mì ống trơn

1 công cụ mì ống trơn

Bộ dụng cụ làm bánh bao bằng thép không gỉ 6 cái

Bộ dụng cụ làm bánh bao bằng thép không gỉ 6 cái