58.000₫

Bộ Phận Thiết Bị Nhà Bếp

Màu sắc: Màu tím
  • Một cỡ