Việc May Vá

556 sản phẩm
4 cái Pom Pom Maker
1 bộ Bộ vật liệu len nỉ hình con sóc
1skein DIY Plain Yarn
1skein tự làm dây bện
1 cái vòng sắt tự làm
2 cái vòng thêu bằng gỗ
1skein tự làm dây bện
1pc Bộ vật liệu len nỉ hình động vật
1 bộ Tranh thêu tay hoa văn
Khung thêu hình tròn bằng nhựa 1pc
1 bộ ngẫu nhiên Bộ vật liệu len nỉ Poke
1 bộ Đánh dấu Thiết kế Tự làm Thêu tay
1 bộ Đánh dấu Thiết kế Tự làm Thêu tay
1 bộ Mẫu hoa Tự làm Thêu tay
1 bộ Mẫu hoa Tự làm Thêu tay
1skein DIY Plain Yarn
10 chiếc kim thép không gỉ
20 cái Hình Đồ họa Kim chỉ
200 chiếc Hạt trang trí ngẫu nhiên
Việc May Vá