Tóc dài thẳng tự nhiên với phần tóc mái

Màu sắc: màu nâu
Số lượng: