Chuỗi thắt lưng tối giản

Số lượng:
goods name
pirce
color
size