ly hợp màu trơn Chuỗi Hấp dẫn

Màu sắc: Vàng
Số lượng: