Hoa tai hình tròn thả hình chữ cái

Màu sắc: Màu vàng
Số lượng: