Đầm Thắt nút Sọc Giải trí

Màu sắc: Màu Hồng  San hô