Nút thắt phía trước quấn quanh đỉnh cổ

goods name
pirce
color
size