Làm Thế Nào Để Theo Dõi Đơn Hàng Của Tôi

Bạn có thể dễ dàng theo dõi đơn hàng của bạn với 4 bước :
Bước 1
Đăng nhập vào "Đăng nhập / Đăng ký"
Nhấn vào "Đơn đặt hàng"
Bước 2
Trong Đơn hàng của tôi, bạn sẽ có thể hiểu lịch sử đơn hàng và trạng thái của đơn hàng.
Nhấn vào "Đơn đặt hàng" để tìm hiểu thêm.
Bước 3
Nếu đơn hàng của bạn được "vận chuyển", hãy chọn "Theo dõi" để xem tình trạng hiện tại của gói hàng.
Sau đó, bạn có thể duyệt lịch sử vận chuyển gần đây của gói hàng
Bước 4
Sau khi nhận được gói, xác nhận giao hàng và sẽ kiếm được điểm. (mua sắm & tiết kiệm)