Hoa tai hình giọt nước & hình giọt nước rỗng

Màu sắc: Vàng
Số lượng: