Kính râm khung kim loại lục giác với vỏ

Màu sắc: màu đen
Số lượng: