Nhiều màu Hình học màu trơn trắng

Lấp lánh & đá quý trên khuôn mặt

2 tờ Rhinestone Flower Design Face Tattoo Sticker
2 tấm Nhãn dán hình xăm hình con bướm & khuôn mặt bằng đá ba chiều
2 tờ Nhãn dán hình xăm khuôn mặt Rhinestone
Lấp lánh & đá quý trên khuôn mặt
Lấp lánh & đá quý trên khuôn mặt
Lấp lánh & đá quý trên khuôn mặt
Lấp lánh & đá quý trên khuôn mặt
Lấp lánh & đá quý trên khuôn mặt
Lấp lánh & đá quý trên khuôn mặt
1 tấm hình xăm khuôn mặt rhinestone
1 tấm hình xăm khuôn mặt rhinestone
1 tấm hình xăm khuôn mặt rhinestone
1 nhãn dán hình xăm kim cương giả
1 hình xăm mặt rhinestone
1 hình xăm mặt rhinestone
1 tờ Nhãn dán hình xăm tóc Rhinestone
1 tờ Nhãn dán hình xăm tóc Rhinestone
1 tấm hình xăm trên khuôn mặt Rhinestone
1 tờ Rhinestone Hair Tattoo Sticker
3 tờ giấy dán tường hình xăm trên khuôn mặt Rhinestone