71.000₫

Nhiên liệu Bộ lọc Bộ chuyển đổi , , 3/4 Đến 1/2-28 , 5/8-24 Bộ chuyển đổi Nhôm titanium Đen Ô tô/xe hơi Nhiên liệu Bộ lọc Bộ dụng cụ Giảm bớt Tiếng ồn ô tô

  • 4/3-16-1/2-28

  • 16/13-16-1/2-28

  • 3/4NPT-1/2-28

  • 3/4-16-5/8-24

  • 16/13-16-5/8-24

  • 3/4NPT-5/8-24