25.000₫ cho 3 sản phẩm

Bột nền tảng

SHEGLAM Kem Nền Dưỡng Ẩm Skinfinite-Chantilly
SHEGLAM Gần gũi Da Lâu dài Kem Nền Mờ Thoáng Khí-Chantilly
SHEGLAM Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm Sample-Sâu
SHEGLAM Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm-Đinh hương tối
SHEGLAM Mẫu kem nền dưỡng ẩm Skinfinite Sample-Chestnut
SHEGLAM Complexion Pro Kem nền dạng lỏng mờ thoáng khí lâu dài-Caramel
SHEGLAM Kem Nền Dưỡng Ẩm Skinfinite-Truffle
SHEGLAM Gần gũi da Lâu dài Kem Nền Mờ Thoáng Khí-Truffle
SHEGLAM Kem nền dưỡng ẩm Skinfinite-Cashew
SHEGLAM Complexion Pro Kem nền mờ thoáng khí lâu dài-Màu nâu đỏ
SHEGLAM Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm Sample-Đinh hương tối
SHEGLAM Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm-Hạt phỉ
SHEGLAM Kem nền dưỡng ẩm Skinfinite-Porcelain
SHEGLAM Mẫu kem nền dưỡng ẩm Skinfinite Sample-Fair
SHEGLAM Complexion Pro Kem nền dạng lỏng mờ thoáng khí lâu dài-Khaki
SHEGLAM Complexion Pro Kem nền mờ thoáng khí lâu dài--Caramel
SHEGLAM Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm Sample-Nâu đỏ
SHEGLAM Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm-Sâu
SHEGLAM Kem nền dưỡng ẩm Skinfinite-Sepia
SHEGLAM Mẫu kem nền dưỡng ẩm Skinfinite Sample-Sepia