Có thể gập nắp nồi

Màu sắc: màu xanh lá
  • Một cỡ
Số lượng: