Bông tai thả có cấu trúc trang trí bằng ngọc trai giả

Số lượng: