Dusters

1 cái cọ bụi có thể kéo dài
Chổi quét bụi màu ngẫu nhiên có thể thu vào 1pc
Bàn chải làm sạch Chổi quét bụi
1 cái Tay cầm & 3 cái Duster Đa chức năng
1 cái bàn chải đa chức năng Mành rèm
10 cái Bàn chải làm sạch có thể điều chỉnh
Bàn chải làm sạch tay cầm dài 1pc
Chổi quét bụi đa chức năng có thể điều chỉnh 1pc
1 cái Chổi Bụi Màu Ngẫu Nhiên
1 bàn chải làm sạch kẽ hở đa chức năng
1 cái Duster Ngẫu nhiên & 10 cái Bìa không dệt
1pc Làm sạch có thể điều chỉnh Duster
11 cái Bàn chải làm sạch bụi đa chức năng & Thay thế vải
1pc Màu sắc làm sạch ngẫu nhiên
1pc Duster lau chùi có thể thu vào
Cây lau nhà có thể thu vào 1pc
1 cái Cọ Bụi Chenille Màu Ngẫu Nhiên
1pc Bàn chải làm sạch màu ngẫu nhiên
1 cái Chổi Bụi Ngẫu Nhiên & 10 cái Thay Thế Vải Không Dệt
1 cái Chổi Bụi Màu Ngẫu Nhiên