Sổ tay vẽ

20 chiếc giấy phác thảo trơn
10 cái Giấy phác thảo trơn
1 cuốn sổ phác thảo ngẫu nhiên với các mẫu hoa và phong cảnh
1pc Sách phác thảo mẫu chữ & tranh
1pc Plain Sketchbook
Sách phác thảo màu ngẫu nhiên 1pc
20 cái giấy phác thảo rắn
1 gói giấy trong
Sách phác thảo ngẫu nhiên 1pc mẫu hoa
1pc Plain Drawing Sketchbook
15 tờ giấy phác thảo tự làm
Sách phác thảo xoắn ốc 1pc
1pc Bản phác thảo đồ họa hoa & chữ
Sách phác thảo ngẫu nhiên bìa 1pc
1pc Sách phác thảo xoắn ốc ngẫu nhiên
1pc Sổ ghi chép phác thảo đơn giản
1pc Bìa Sketchbook
1pc Cartoon Graphic Sách phác thảo xoắn ốc ngẫu nhiên
1pc Sổ ghi chép vẽ xoắn ốc ngẫu nhiên
1 cái khung tranh trơn