Chỉ nha khoa và tăm

28 sản phẩm
1 hộp chỉ nha khoa cầm tay

1 hộp chỉ nha khoa cầm tay

1 hộp chỉ nha khoa

1 hộp chỉ nha khoa

Bộ dụng cụ làm sạch răng 6 món

Bộ dụng cụ làm sạch răng 6 món

Bộ dụng cụ làm sạch răng 7 món

Bộ dụng cụ làm sạch răng 7 món

40 bàn chải kẽ răng hai đầu dùng một lần

40 bàn chải kẽ răng hai đầu dùng một lần

50 que tăm dùng một lần

50 que tăm dùng một lần

20 que tăm dùng một lần

20 que tăm dùng một lần

SHEIN CUỘC SỐNG CƠ BẢN 30 cái-bạc hà

SHEIN CUỘC SỐNG CƠ BẢN 30 cái-bạc hà

100 que tăm hai đầu

100 que tăm hai đầu

100 que xỉa răng thoải mái

100 que xỉa răng thoải mái

25 cái màu chọn chỉ nha khoa

25 cái màu chọn chỉ nha khoa

60 lần lấy chỉ nha khoa

60 lần lấy chỉ nha khoa

1 hộp chỉ nha khoa màu ngẫu nhiên

1 hộp chỉ nha khoa màu ngẫu nhiên

1 hộp chỉ nha khoa màu ngẫu nhiên

1 hộp chỉ nha khoa màu ngẫu nhiên

Bộ chăm sóc răng miệng 3 món

Bộ chăm sóc răng miệng 3 món

Bộ 3 tăm cầm tay

Bộ 3 tăm cầm tay

50 chỉ nha khoa

50 chỉ nha khoa

1pc silicone làm sạch lưỡi

1pc silicone làm sạch lưỡi

50 miếng xỉa răng dùng một lần

50 miếng xỉa răng dùng một lần

Phế liệu nhựa & kim loại

Phế liệu nhựa & kim loại