Xóa hoặc Hủy Tài khoản SHEIN

Nếu bạn là người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ, bạn có thể làm theo các bước bên dưới để bắt đầu quy trình xóa tài khoản:
[Tài khoản của tôi] - [Bảo mật Tài khoản] - [Xóa Tài khoản]
Nếu bạn không thuộc các khu vực trên, bạn không thể tự xóa tài khoản SHEIN của mình. Vui lòng liên hệ với SHEIN hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ và cung cấp cho họ lý do yêu cầu xóa của bạn.