Chăm sóc Khách hàng

Chúng tôi tin rằng quần áo đẹp bởi vì ai mặc đẹp, khách hàng của chúng tôi cho sự tồn tại của các sản phẩm của chúng tôi. Khách hàng đã ở trong tâm trí của chúng tôi kể từ khi bắt đầu mỗi sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi có nhân viên dịch vụ khách hàng ở nhiều quốc gia khác nhau như nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Ả Rập, v.v ... Cho dù bạn hài lòng hay không hài lòng với giao dịch mua hàng của mình, chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn.