Bras thể thao Tương phản ràng buộc

Màu sắc: Màu xanh lam