Rây lọc & Lưới lọc

Bộ lọc bồn rửa bằng thép không gỉ 1pc

Bộ lọc bồn rửa bằng thép không gỉ 1pc

Bộ lọc thép không gỉ 1pc

Bộ lọc thép không gỉ 1pc

1 cái Giỏ lưu trữ cống có thể gập lại màu sắc ngẫu nhiên

1 cái Giỏ lưu trữ cống có thể gập lại màu sắc ngẫu nhiên

Túi đựng nước muối dây rút 5 cái

Túi đựng nước muối dây rút 5 cái

1 giỏ đựng nước màu tương phản

1 giỏ đựng nước màu tương phản

Bộ lọc di động 1 cái có tay cầm

Bộ lọc di động 1 cái có tay cầm

1pc Bộ lọc màu trơn có tay cầm

1pc Bộ lọc màu trơn có tay cầm

1 cái chao lưới đa chức năng

1 cái chao lưới đa chức năng

1 dụng cụ lọc tay cầm dài

1 dụng cụ lọc tay cầm dài

1 bộ lọc lưới thép không gỉ

1 bộ lọc lưới thép không gỉ

1 muỗng inox lọc

1 muỗng inox lọc

Túi lọc cà phê 1 cái có tay cầm

Túi lọc cà phê 1 cái có tay cầm

1 cái nồi lọc dầu bằng thép không gỉ

1 cái nồi lọc dầu bằng thép không gỉ

1 bộ lọc bằng thép không gỉ

1 bộ lọc bằng thép không gỉ

Phễu thép không gỉ 1 cái

Phễu thép không gỉ 1 cái

1 cái chao dầu màu ngẫu nhiên

1 cái chao dầu màu ngẫu nhiên

1pc Rổ thoát nước màu ngẫu nhiên

1pc Rổ thoát nước màu ngẫu nhiên